KOMPANIJA

SDG BALKAN je špediterska firma osnovana s ciljem da pruži oslonac kompaniji koja je u Srbiji izgradila novu industrijsku strukturu. Njena osnovna uloga je da pruži punu podršku u vezi s transportom i logistikom.

 

Zahvaljujući iskustvu stečenom tokom realizacije projekta u kojem je učestvovao tim sačinjen od kvalifikovanih i stručnih osoba, SDG Balkan danas može da ponudi ekonomskim operaterima na Balkanu širok spektar izuzetno efikasnih usluga po konkurentnim cenama.

 

SDG Balkan, čija se delatnost odvija u oblasti špedicije robe i pratećih usluga, oslanja se i na efikasnu međunarodnu mrežu saradnika, garantujući na taj način brze i precizne usluge potrekpljene blagovremenim i tačnim informacijama koje su u svakom trenutku dostupne svim klijentima koji treba da pošalju ili da prime sopstvenu robu na bilo kojoj svetskoj lokaciji.

 

Naša firma ulaže konstantan napor kako bi poboljšala svoje usluge, pridajući poseban značaj ocenama sopstvenih klijenata, sa ciljem da održi visok standard kvaliteta koji predstavlja našu poslovnu “misiju”.

Ova misija ujedno predstavlja i zajednički cilj za ceo tim firme SDG Balkan, koja se prožimanjem pojedinačnih sposobnosti svojih stručnjaka razvija kao jedinstveno biće sa zajedničkom vizijom.